De stadt Alkmaer met haare dorpen, 1740

Nooit uitgegeven manuscript uit ca. 1740 van een beschrijving van een zestigtal dorpen en gehuchten rondom Alkmaar met speciale aandacht voor de historische bezienswaardigheden. Vooral de kerken en de daarin aanwezige teksten op voorwerpen in de gebouwen, zoals bijzondere grafmonumenten en beschilderde borden en kerkramen, krijgen veel aandacht. De notities voor het boek zijn in de zomer van 1740 gemaakt. De beschrijvingen zijn voorzien van illustraties van met name de kerkgebouwen. De waarde van het manuscript ligt vooral in de beschrijvingen van gebouwen en voorwerpen die vandaag de dag niet meer bestaan. Het manuscript wordt bewaard bij het Regionaal Archief Alkmaar in de Collectie Aanwinsten, inv.nr. 33.