Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Huis van het boek, hs. 10 B 21: Jacob van Maerlant, Rijmbijbel en De wrake van Jerusalem, 1332.