Aelius Donatus, Ars minor (prototypografie)

De enige compleet bewaard gebleven vijftiende-eeuwse uitgave van Donatus' Ars minor (een elementaire Latijnse grammatica) bevindt zich in Huis van het boek (001 F 071). Het boekje werd in Nederland gedrukt, vermoedelijk tussen 1465 en 1480, maar we weten niet waar of door wie.